INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Convocatòria Ple de dia 26 de maig de 2009
 

22/05/2009

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 26 de maig de 2009, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies, 23 de desembre de 2008 i 17 de març de 2009.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de conveni de col•laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà pel funcionament de la nova CEPA d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificacions de crèdit per crèdit extraordinari.

4. Aprovació, si s’escau, de l’acord d’adhesió per part de l’Ajuntament d’Artà al conveni subscrit el 14 de maig de 2007 entre el Govern de les Illes Balears i la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda per a la prestació de serveis de certificació de signatura electrònica.

5. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 12 de maig de 2009, referent als nomenaments dels membres de les meses electorals de les eleccions al Parlament Europeu 2009.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció de l’equip de govern per declarar el 22 de febrer dia internacional de la igualtat salarial entre homes i dones.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup Unió Independents d’Artà relativa a donar suport al projecte de tren-tram que presenta la Conselleria de Mobilitat.

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de març i abril de 2009.

9. Precs i preguntes.


El batle,


Artà, 21 de maig de 2009