INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 25/11/2008
 

20/11/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 de novembre de 2008, a les 17 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 30 de setembre de 2008.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’inici de l’expedient per concedir a Giovanni Lilliu la “Medalla d’Artà”.

3. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament Municipal de Voluntariat de Serveis Socials.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, conjuntament amb els grups municipals del Partit Popular i Unió Independents d’Artà, d’instància a la convocatòria urgent del Fòrum Ciutadà de la Colònia de Sant Pere corresponent a l’any 2008.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, sobre el llegat Blanes Viale.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, que fa referència a la violència contra la dona.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, sobre l’ordenança de neteja viària, les deixalles i els residus sòlids urbans.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a la despenalització de les injúries a la Corona.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, a favor dels drets humans.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a iniciar tots els tràmits necessaris, d’acord a la legislació vigent, per tal d’adequar els Registres de les Declaracions de Béns Patrimonials i les causes de possible incompatibilitat i d’activitats de tots els membres de la Corporació a la modificació operada per la Llei de Sòl Estatal 8/2007 de 28 de maig, de forma que es possibiliti la publicació dels esmentats Registres a la pàgina web de l’Ajuntament.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, sobre el model de cogestió aeroportuària.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a la iniciativa per reduir i eliminar gradualment l’ús de borses de plàstic a Artà.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, sobre el model de gestió del servei d’abastament i subministrament d’aigua potable.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, sobre la creació d’una comissió de seguiment de les obres del POS.

15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a instar la Conselleria de Medi Ambient a incloure el Sistema platja-duna artanenc de Sa Canova dins l’inventari dels punts geològics de més interès de les Illes, inventari que es crea amb la finalitat de crear una xarxa de Patrimoni geològic i hidrogeològic per a la seva ulterior protecció.

16. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a instar l'Equip de Govern a iniciar el procediment de nul•litat de la llicència municipal d'obres atorgada mitjançant resolució de batlia en data 16-03-1998 per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat a les parcel•les 144 i 193 del polígon 15.

17. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre i octubre de 2008.

18. Precs i preguntes.El batle,Artà, 20 de novembre de 2008