INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban cambrera de pisos
 

19/11/2008

Secretaria


RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar una cambrera de pisos, a jornada sencera, per treballar a la Residència de Persones Majors, per un període de sis mesos.

REQUISITS:
• Tenir la capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina convocat.
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A o equivalent).

ES VALORARÀ:
• Experiència en tasques de neteja.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 19 de novembre al 5 de desembre de 2008, a les oficines de l’Ajuntament.

Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimarts 9 de desembre, a les 9 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• La prova de coneixements específics es farà dijous 11 de desembre, a les 9.30 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• L’entrevista personal es farà després de la prova de nivell de coneixements específics.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95 o al 971 83 65 61.

Artà, 19 de novembre de 2008