INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban cuiner/a
 

10/11/2008

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a cuiner/a per treballar a la Residència de Persones Majors. El contracte serà a jornada sencera per substitució d’una baixa laboral.

REQUISITS:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis primaris.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A o equivalent).
• Carnet de manipulador/a d’aliments.

ES VALORARÀ:
• Experiència en lloc de feina igual o similar.
• Formació específica.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• De l’11 al 21 de novembre, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

PROVA DE CATALÀ:
- La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquests coneixements) tendrà lloc dilluns dia 24 de novembre, a les 9 h, a la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

- La prova de coneixements específics tendrà lloc dimarts dia 25 de novembre, a les 9.30 h, a la Residència.

- L’entrevista personal es durà a terme després de la prova de coneixements específics.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95 o 971 83 65 61.

Artà, 10 de novembre de 2008