INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban monitor/ora temps lliure programa Ludoteca
 

30/09/2008

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar 1 monitor/ora de temps lliure per treballar amb nins i joves de primària i secundària dins el programa socioeducatiu LUDOTECA a Artà i a la Colònia Sant Pere. El contracte serà a temps parcial de 20 hores setmanals, del 20 d’octubre de 2008 al 30 de juny de 2009.

REQUISITS:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Títol de monitor de temps lliure.
- Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B o equivalent).
- Carnet B1 i cotxe propi.

ES VALORARÀ:
- Experiència en un lloc de feina similar.
- Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
- Diplomatura o llicenciatura en ciències socials.


ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

- De l’1 d’octubre al 13 d’octubre, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.


PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:

 Prova de català: dimarts 14 d’octubre, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles (carretera de Sant Salvador, s/n).
 Prova de coneixements específics: dijous 16 d’octubre, a les 10 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.


Artà, 30 de setembre de 2008