INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban 2 monitors/ores temps lliure programa LUDOTECA
 

09/09/2008

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar 2 monitors/ores de temps lliure per treballar amb nins i joves de primària i secundària dins el programa socioeducatiu LUDOTECA a Artà i a la Colònia Sant Pere. El contracte serà per obra, a temps parcial de 20 hores setmanals, i d’una durada de 9 mesos (del 6 d’octubre de 2008 al 30 de juny de 2009).

REQUISITS:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Títol de monitor de temps lliure.
- Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B o equivalent).
- Carnet B1 i cotxe propi.

ES VALORARÀ:
- Experiència en un lloc de feina similar.
- Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
- Diplomatura o llicenciatura en ciències socials.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

- Del 10 de setembre al 22 de setembre, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:

- Prova de llengua catalana: dimarts 23 de setembre, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles (carretera de Sant Salvador, s/n).
- Prova de coneixements específics: dilluns 29 de setembre, a les 10 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.


Artà, 9 de setembre de 2008