INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 29/07/2008
 

24/07/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de juliol de 2008, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 27 de maig de 2008 i 27 de juny de 2008.

2. Aprovació, si s’escau, de la renovació d’un compte corrent de crèdit.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord per mantenir la tarifa elèctrica nocturna.

4. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació inicial del Reglament intern de la Junta Local de Seguretat del municipi d’Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de cessió del contracte del servei de recollida domiciliària de fems, el seu transport a l’estació de transferències, les deixalles no considerades pròpiament com a fems, del municipi d’Artà i dels diferents nuclis de població, i la neteja viària del terme municipal d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, de l’ordenança per la qual s’aprova la cancel•lació de 2 fitxers de dades de caràcter personal, la modificació de 7 fitxers de dades de caràcter personal i la creació de 8 fitxers de dades nous de caràcter personal de l’Ajuntament d’Artà.

7. Acceptació, si s’escau, de la proposta de cessió dels terrenys ubicats en la parcel•la 67, polígon 14.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel batle, portaveu del Grup Municipal d’Unió Mallorquina, relativa al pla d’acció municipal contra el canvi climàtic.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel batle i la 1ra tinenta de batle, relativa a la Declaració de servei públic del tram Artà-Colònia de Sant Pere.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a instar el Ministeri de Cultura, el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, a participar del funcionament regular de la Fundació pública Teatre d’Artà.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a instar el Govern de les Illes Balears a possibilitar que els facultatius que exerceixen a la nostra comunitat autònoma puguin administrar cànnabis en les formes que creguin convenients i que siguin beneficioses per als pacients.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a instar el Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca a l’execució del projecte per a la recuperació i posada en valor del Monument de Bellpuig, consistent en la reforma del monestir i l’església de Bellpuig com a lloc de visita i en la dignificació i revitalització del conjunt.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a l’estudi de les necessitats de transport escolar de la població entre 16 i 22 anys per al seu desplaçament als centres educatius d'Artà i els municipis veïnats per a dur a terme els seus estudis d'ensenyament secundari no obligatori (Mòduls i Batxiller), així com instar l'equip de govern a la dotació pressupostària d'un programa de beques per a les despeses de transport necessàries.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EV-Esquerra d’Artà, relativa a instar la Direcció General de Costes i el Govern de les Illes Balears a què es prenguin les mesures necessàries per a l’adequada preservació i conservació del sistema dunar de Sa Canova, i que, amb aquest objectiu, es doni continuació al Projecte d’Ordenació de l’Ús Públic i Ordenació del Litoral i dunes de la platja de Sa Canova del TM d’Artà, presentat a exposició pública el passat mes d’octubre de 2007.

15. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, per a l’afectiva aplicació de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids.

16. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà, sobre la regulació de les consultes populars.

17. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Partit Popular, Unió Independents d’Artà i Els Verds/Esquerra d’Artà, per denunciar les dificultats que tenen per accedir a la informació pública.

18. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de maig i juny de 2008.

19. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 24 de juliol de 2008