INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari 27.06.08
 

24/06/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 27 de juny de 2008, a les 16.30 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, del Compte General del pressupost de 2007.

2. Aprovació, si s’escau, de la reducció de despeses del pressupost actual segons l’article 193.1 del RDL 2/2004.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari.


El batle,
Artà, 24 de juny de 2008