INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 27/05/2008
 

23/05/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de maig de 2008, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 8 de febrer, 7 de març i 25 de març de 2008.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’inici de l’expedient per concedir a Antoni Gili Ferrer el “Talaiot d’or”.

3. Aprovació, si s’escau, de la Normativa del fòrum de participació ciutadana de la Colònia de Sant Pere.

4. Aprovació, si s’escau, de l’adhesió al Conveni marc d’oficines integrades d’atenció al ciutadà.

5. Ratificació, si s’escau, del decret de Batlia de data 14 d’abril de 2008, relatiu a la signatura de l’escriptura pública de transmissió dels terrenys de Cala Veya SA.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà, relativa a la Declaració institucional sobre la unitat de la llengua catalana i de rebuig de les iniciatives dirigides a la seva fragmentació.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a instar les administracions competents a l'adopció urgent de mesures dirigides a la millora del servei de transport escolar, a l'estricta aplicació de la normativa vigent, a la garantia de la seguretat dels menors i a l'ampliació del servei gratuït de transport escolar als alumnes menors d'edat que cursen estudis no obligatoris però no universitaris, i l'equip de govern municipal a adoptar provisionalment les mesures necessàries mentre les administracions no se'n facin càrrec.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a la Declaració institucional respecte dels drets humans i polítics al País Basc, de l’aposta per les vies exclusivament polítiques, democràtiques i dialogades, i de reivindicació de la immediata posada en llibertat de la batlessa d’Arrasate, Inocencia Galparsoro.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà sobre la línia d’alta tensió.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà sobre l’adhesió a la futura agència d’urbanisme de Mallorca.
11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a Instar el Consell de Mallorca a invertir l'import de la multa imposada per aquesta institució insular com a conseqüència de l'expedient sancionador a l'entitat UPA, S.A. a la zona de litoral de la Colònia de Sant Pere pròxima al lloc on es va produir la infracció.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’Els Verds-Esquerra d’Artà relativa a sol•licitar al Consell de Mallorca que assumeixi la gestió de la funció inspectora en l’àmbit del sòl rústic del municipi, i també la instrucció dels procediments sancionadors i de restitució de la legalitat urbanística

13. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de març, abril i maig de 2008.

14. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 22 de maig de 2008