INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Resultats dels requisits i mèrits per proveir, mitjançant concurs oposició, amb caràcter de funcionari de carrera, una plaça d'auxiliar administratiu per a persones amb discapacitat
 

28/04/2008

SecretariaANNEX I


 


TAULA DE RESULTATS DELS REQUISITS I MÈRITS PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI DE CARRERA, D'UNA PLAÇA D'AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT.

REQUISITS
NOM DNI TITOL ACAD CATALA DECL.JURADA
         
CASTILLO SANCHEZ JUAN CARLOS
43090990 F
SI
SI
SI
QUETGLAS NADAL MIGUEL
18218302W
SI
SI
SI
TORTELL ALZAMORA CATALINA
37334979 E
SI
SI
SI

 


MÈRITS FASE CONCURS FASE OPOSICIÓ TOTALPUNTUACIÓ
    FORMACIÓ        

NOM

EXP.PROFESSIONAL

GRAU MITJÀ O EQUIV.

N.CATALÀ SUP.

ALTRA FORMACIÓ

TOTAL FORMACIÓ

CON.ESPECÍFICS

INFORMÀTICA

 
CASTILLO SANCHEZ JUAN CARLOS
35 (1X41 = 41)
0
0
5
5
57
APTE
97 PUNTS
QUETGLAS NADAL MIGUEL
31 (1X31 = 31)
5
0
1
5
60
APTE
96 PUNTS
TORTELL ALZAMORA CATALINA
35 (1X118 = 118)
5
0
2
5
42
APTA
82 PUNTS

 


 


 


ANNEX I


 


TAULA DE RESULTATS DELS REQUISITS I MÈRITS PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI DE CARRERA, DE TRES PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU PER TORN LLIURE.

 
REQUISITS

NOM

DNI

TITOL ACAD

CATALA

DECL.JURADA

GINARD ALZAMORA CATALINA
78207822 W
SI
SI
SI
SERVERA PASCUAL JOANA MARIA
18224516 Y
SI
SI
SI
JAUME PLANISI MARIA TERESA
78208043 Q
SI
SI
SI
ZANOGUERA CLADERA ANTONIA MAGDALENA
43075195 J
SI
SI
SI
GIMENO CAÑAS INMACULADA CONCEPCIÓN
43719606 X
SI
SI
SI
RIERA GAYA MATEU
18218055 P
SI
SI
SI
ROCA OLIVIERI ESTHER MARIA
18236705 M
SI
SI
SI
RAMÍREZ JIMÉNEZ MERCEDES
43114468 W
SI
SI
SI
DURÁN PASCUAL NUREDDUNA
43138576 Y
SI
SI
SI
MUNAR LLABRÉS JULIAN
43041217 Y
SI
SI
SI
RIPOLL SERVERA CATALINA
43129530 E
SI
SI
SI
MORAGUES POL JORDI
43068034 M
SI
SI
SI