INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 El Consell de Mallorca aporta 1.682.833 € per a les obres de renovació de l'abastament i el sanejament d'aigua
 \N

28/06/2002

batlia

El conseller de Cooperació del Consell de Mallorca, Josep Gomila, va venir la setmana passada a Artà per tal de signar la renovació del conveni de cooperació entre aquella institució i l'Ajuntament d'Artà per a la realització de les obres de "Renovació de les xarxes d'abastament i sanejament". El conveni subscrit per aquestes és de 2.404.048, 42 € (400.000.000 PTA) dels quals el Consell de Mallorca n'aportarà 1.682.833, 89 € (280.000.000 PTA) i l'Ajuntament, la resta (721.214,53€ , o sigui, 120.000.000 PTA). Aquestes quantitats es poden repartir en els quatre exercicis pressupostaris de 2002, 2003, 2004 i 2005.

Aquest conveni està emmarcat en el Pla de Reforma urbana Integral d'Artà i, concretament, en el Pla d'Obres i Serveis (POS) que afectarà tot el municipi i que preveu la renovació de les canonades d'abastament i sanejament. Juntament amb el POS està prevista l'execució d'un projecte complementari que incorporarà col·lectors de pluvials, xarxa de reg, xarxa de gas, instal·lació de contadors digitals d'aigua potable, xarxa de residuals, xarxa de telecomunicacions, renovació dels paviments urbans, senyalització i jardineria.

En la seva visita a Artà, el conseller Gomila va comentar que era, una satisfacció venir a signar aquest conveni perquè aquestes són unes obres molt necessàries i, a la vegada, va dir que era conscient que Artà era un municipi pilot, que li agradaria que l'ambició que presenta Artà en aquest projecte es fes extensiu a tots els municipis de Mallorca.. D'aquí que aplaudís la iniciativa municipal.