INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Resultats dels requisists i els mèrits per proveir, mitjançant concurs oposició, amb caràcter de funcionari de carrera, de tres places d'auxiliar administratiu per torn lliure
 

28/04/2008

Secretaria

ANNEX I

TAULA DE RESULTATS DELS REQUISITS I MÈRITS PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI DE CARRERA, DE TRES PLACES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU PER TORN LLIURE.
REQUISITS

NOM

DNI

TITOL ACAD

CATALA

DECL.JURADA

GINARD ALZAMORA CATALINA
78207822 W
SI
SI
SI
SERVERA FERRIOL JOANA MARIA
18224516 Y
SI
SI
SI
JAUME PLANISI MARIA TERESA
78208043 Q
SI
SI
SI
ZANOGUERA CLADERA ANTONIA MAGDALENA
43075195 J
SI
SI
SI
GIMENO CAÑAS INMACULADA CONCEPCIÓN
43719606 X
SI
SI
SI
RIERA GAYA MATEU
18218055 P
SI
SI
SI
ROCA OLIVIERI ESTHER MARIA
18236705 M
SI
SI
SI
RAMÍREZ JIMÉNEZ MERCEDES
43114468 W
SI
SI
SI
DURÁN PASCUAL NUREDDUNA
43138576 Y
SI
SI
SI
MUNAR LLABRÉS JULIAN
43041217 Y
SI
SI
SI
RIPOLL SERVERA CATALINA
43129530 E
SI
SI
SI
MORAGUES POL JORDI
43068034 M
SI
SI
SI
NOM

FASE CONCURS

FASE OPOSICIÓ

TOTAL PUNTUACIÓ

FORMACIÓ
EXP. PROFESSIONAL
GRAU MITJÀ O EQUIV.
N.CATALÀ SUP.
ALTRA FORMACIÓ
TOTAL FORMACIÓ
CON. ESPECÍFICS
INFORMÀTICA
GINARD ALZAMORA CATALINA
35 (1X58 = 58)
5
NIVELL D = 5
5
60
APTA
100 PUNTS
SERVERA FERRIOL JOANA MARIA
35 (1X66 = 66)
5
NIVELL C = 2,5
5
5
60
APTA
100 PUNTS
JAUME PLANISI MARIA TERESA
35 (1X80 = 80)
0
0
0
0
60
APTA
95 PUNTS
GIMENO CAÑAS INMACULADA CONCEPCIÓN
35 (1X42 = 42)
5
0
0
5
54
APTA
94 PUNTS
ZANOGUERA CLADERA ANTONIA MAGDALENA
35 (1X58 = 58)
5
0
5
5
42
APTA
82 PUNTS
RIERA GAYA MATEU
0
0
NIVELL C = 2,5
5
5
60
APTE
65 PUNTS
ROCA OLIVIERI ESTHER MARIA
0
5
0
4
5
60
APTA
65 PUNTS
RAMÍREZ JIMÉNEZ MERCEDES
0
5
NIVELL C = 2,5
0
5
48
APTA
53 PUNTS
DURÁN PASCUAL NUREDDUNA
0
5
0
5
45
APTA
50 PUNTS
MUNAR LLABRÉS JULIAN
0
5
NIVELL D = 5
0
5
42
APTE
47 PUNTS
RIPOLL SERVERA CATALINA
0
0
NIVELL C = 2,5
0
2,5
39
APTA
41,5 PUNTS
MORAGUES POL JORDI
0
5
0
3
5
35
APTE
40 PUNTS