INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Resultats prova informàtica procés selectiu per proveir mitjançant concurs oposició amb caràcter de funcionari de carrera 4 places auxiliar administratiu
 

28/04/2008

Secretaria

RESULTATS DEL SEGON EXERCICI (PROVA D’INFORMÀTICA) DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI DE CARRERA, DE QUATRE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (BOIB NÚM. 163, DE DIA 1 DE NOVEMBRE DE 2007).
NOM I LLINATGES RESULTAT

ALZAMORA TORTELL, CATALINA APTA
BERTRAN PALACÍN, CRISTINA No APTA
CASTILLO SANCHEZ, JUAN CARLOS APTE
DURAN PASCUAL, NUREDDUNA APTA
GINARD ALZAMORA, CATALINA APTA
GIMENO CAÑAS, IMMACULADA CONCEPCIÓN APTA
JAUME PLANISI, MARIA TERESA APTA
MORAGUES POL, JORGE LUIS APTE
MUNAR LLABRÉS, JULIÀ APTA
QUETGLAS NADAL, MIQUEL APTE
RAMÍREZ JIMÉNEZ, MERCEDES APTA
RAMOS CARBALLAR, ALEJANDRO No APTE
RIERA GAYA, MATEU APTE
RIPOLL SERVERA, CATALINA APTA
ROCA OLIVIERI, ESTHER MARIA APTA
SERVERA FERRIOL, JOANA APTA
SERVERA SERAPIO, CATALINA MARIA No APTA
SUÁREZ GÓMEZ, MARIA ÀNGELS No APTA
ZANOGUERA CLADERA, ANTONIA MAGDALENA APTA

Artà, 28 d’abril de 2008