INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban contractació d'un/a tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria i/o un/a treballador/a familiar per treballar a la Residència, per substitucions de vacances
 

03/04/2008

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,


BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,


FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i/o un/a treballador/a familiar per treballar a la Residència, per a substitucions de vacances.

Requisits:


• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.


• Títol en cures auxiliars d’infermeria o de treballador familiar.


• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).


• DNI.

Es valorarà:


• Experiència en un lloc de feina igual i/o similar.


• Formació específica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:


• Del 3 al 16 d’abril de 2008, a les oficines de l’Ajuntament.


• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació específica), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA:


• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc divendres dia 18 d’abril, a les 9 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les vacances, etc., amb les persones que acompleixin els requisits.
Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87 o al 971 83 65 61.

Artà, 2 d’abril de 2008