INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Resultats proves exercici obligatori del concurs-oposició per a proveir 4 places d'auxiliar administratiu
 

26/03/2008

Secretaria

RESULTATS DEL PRIMER EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI DE CARRERA, DE QUATRE PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (BOIB NÚM. 163, DE DIA 1 DE NOVEMBRE DE 2007).NOM I LLINATGES

PUNTUACIÓAGUILÓ CALDENTEY, MARIA IMMACULADA NO PRESENTADA

ALARCÓN GONZALEZ, JOSÉ SUSPENS 24

ALZAMORA TORTELL, CATALINA 42

ANDREU MORENO, ARANZAZU SUSPENS 6

BAUZA RIERA, JUANA MARIA SUSPENS 9

BERTRAN PALACÍN, CRISTINA 33

CAPO BIBILONI, MARIA DEL MAR SUSPENS 9

CARDELL VICH JOANA AINA NO PRESENTADA

CASTILLO SANCHEZ, JUAN CARLOS 57

CUART GUAL, JOANA MARIA SUSPENS 24

DURAN PASCUAL, NUREDDUNA 45

ESTARELLAS MELIS, MARIA NO PRESENTADA

FUSTER CUERVO, PATRICIA 30

GARCÍA DURÁN, MARÍA DEL MAR NO PRESENTADA

GARCIA HERNANDEZ, ALICIA SUSPENS 3

GINARD ALZAMORA, CATALINA 60

GIMENO CAÑAS, IMMACULADA CONCEPCIÓN 54

GRANJA CÁMARA, MARIA TERESA 36

HERNANDEZ SANTANDREU, ANA ISABEL 48

JAUME PLANISI, MARIA TERESA 60

LLADÓ FEMENIES, FRANCISCA SUSPENS 21

MORAGUES POL, JORGE LUIS 30

MOYÁ GOMEZ, CATALINA SUSPENS 24

MUNAR LLABRÉS, JULIÀ 42

PÉREZ CASELLAS, MARGALIDA NO PRESENTADA

POZO GONZALEZ, MARÍA JOSÉ SUSPENS 27

PLOMER CERDÀ, ANTÒNIA SUSPENS 12

PROHENS ADROVER, MARIA DEL CARMEN NO PRESENTADA

QUETGLAS NADAL, MIQUEL 60

RAMÍREZ JIMÉNEZ, MERCEDES 48

RAMOS CARBALLAR, ALEJANDRO 51

RIERA GAYA, MATEU 60

RIPOLL SERVERA, CATALINA 39

ROCA OLIVIERI, ESTHER MARIA 60

ROTGER ARTIGUES, SEBASTIÀ NO PRESENTAT

SABATER SAMPOL, PAULINA SUSPENS 18

SERRA NEGRE, ANTÒNIA SUSPENS 15

SERVERA FERRIOL, JOANA 60

SERVERA SERAPIO, CATALINA MARIA 36

SITJAR FULLANA, MARIA MAGDALENA SUSPENS - 3

SUÁREZ GÓMEZ, MARIA ÀNGELS 48

ZANOGUERA CLADERA, ANTONIA MAGDALENA 42Artà, 26 de març de 2008