INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari
 

18/03/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 de març de 2008, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 31.07.07, 30.10.07, 19.11.07, 27.11.07, 21.12.07 i 29.01.08

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per un crèdit extraordinari.

3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per suplement de crèdit.

4. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança municipal de neteja, deixalles i residus sòlids urbans del municipi d’Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga de la suspensió de llicències d’obra.

6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal.

7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UIA per a la protecció de la zona humida de Sa Farinera.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà, relativa a instar les administracions competents a l’estudi de la ubicació de zones de fondeig i a la instal•lació de punts d’amarrament a la zona de litoral artanenc qualificada de Lloc d’Interès Comunitari (LIC).

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà, relativa a la necessitat, per part del col•lectiu de treballadors immigrants que tenen cura de persones dependents, de tenir accés a formació laboral, i redacció per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament i possible finançament extern d’un projecte de formació per a aquest col•lectiu.

10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2008.

11. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 17 de març de 2008