INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

06/03/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 7 de març de 2008, a les 13 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, del concurs per a l’adjudicació de l’explotació del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol.

3. Aprovació, si s’escau, del nomenament del jutge de pau titular i suplent.

4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 11 de febrer de 2008, referent al nomenaments dels membres electorals de les Eleccions Generals de 2008.

El batle,

Artà, 6 de març de 2008