INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

06/02/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 8 de febrer de 2008, a les 13 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions que ha de regir el concurs, en procediment d’urgència, per a l’adjudicació de l’explotació del bar cafeteria del Poliesportiu Na Caragol.


El batle,

Artà, 6 de febrer de 2008