INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llista d'admesos i exclosos proves suxiliars administratius
 

05/02/2008

Secretaria
E D I C T ERESOLUCIÓ

Expirat el termini per a la presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició, quatre places d’auxiliar administratiu (3 per lliure i 1 per a persones amb discapacitat), que pertanyen a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, enquadrades en el grup D, de conformitat amb l’establert a les bases que regeixen aquesta convocatòria,Aquesta Batlia resol:1r. Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:

a) Aspirant admesos:Cognoms i Nom DNI Data Núm.regALCALDE ADROVER, ALEJANDRO 18221144 S 28/12/2007 5568/2007

AGUILÓ CALDENTEY, MARIA IMMACULADA 37334919 P 08/01/2008 114/2008

ALARCÓN GONZALEZ, JOSÉ 78206077 M 09/01/2008 164/2008

ALMONTE LOPEZ, MILAGROS 43192304 Y 02/01/2008 76/2008

ALZAMORA OCAÑA, CRISTINA 37339194 M 08/01/2008 116/2008

ALZAMORA TORTELL, CATALINA 37334979 E 07/01/2008 163/2008

ANDREU MORENO, ARANZAZU 41524823 W 24/12/2008 141/2008

BAUZA RIERA, JUANA MARIA 37337219 P 09/01/2008 136/2008

BERTRAN PALACÍN, CRISTINA 43171160 E 09/01/2008 159/2008

CAPO BIBILONI, MARIA DEL MAR 78214301 H 10/01/2008 185/2008

CARDELL VICH JOANA AINA 43047141 L 10/01/2008 188/2008

CASTILLO SANCHEZ, JUAN CARLOS 43090990 F 11/01/2008 219/2008

CUART GUAL, JOANA MARIA 43045238 W 08/01/2008 162/2008

DURAN PASCUAL, NUREDDUNA 43138576 Y 02/01/2008 60/2008

ESTARELLAS MELIS, MARIA 18216969 A 11/01/2008 212/2008

FUSTER CUERVO, PATRICIA 43130499 W 31/12/2007 59/2008

GARCÍA DURÁN, MARIA DEL MAR 18225031 S 10/01/2008 189/2008

GARCÍA HERNANDEZ, ALICIA 78213628 N 11/01/2008 216/2008

GINARD ALZAMORA, CATALINA 78207822 W 03/01/2008 31/2008

GIMENO CAÑAS, IMMACULADA CONCEPCIÓN 43719606 X 31/12/2007 61/2008

GRANJA CÁMARA, MARÍA TERESA 43010968 W 02/01/2008 18/2008

HERMIDA IZQUIERDO, AMELIA 43077824 C 28/12/2007 5570/2007

HERNANDEZ SANTANDREU, ANA ISABEL 41517884 D 08/01/2008 140/2008

JAUME PLANISI, MARIA TERESA 78208043 Q 02/01/2008 21/2008

LLADO FEMENIIES, FRANCISCA 41515394 A 09/01/2008 137/2008

MASCARÓ AGUDO, JUAN 18222020 V 24/12/2007 9/2008

MORAGUES POL, JORGE LUIS 43068034 M 10/01/2008 124/2008

MOYA GÓMEZ, CATALINA 42400967 K 04/01/2008 58/2008

MUNAR LLABRÉS, JULIÀ 43041217 Y 02/01/2008 10/2008

NAVARRO ESCRIBANO, MARIA PILAR 44382738 Y 11/01/2008 213/2008

NEBOT VIDAL, DIANA MARIA 18999584 C 10/01/2008 283/2008

PÉREZ CASELLAS, MARGALIDA 37339185 L 10/01/2008 183/2008

POZO GONZALEZ, MARÍA JOSÉ 34068462 B 04/01/2008 56/2008

PLOMER CERDÀ, ANTÒNIA 43039444 G 09/01/2008 165/2008

PROHENS ADROVER, MARIA DEL CARMEN 41519764 A 07/01/2008 110/2008

QUETGLAS NADAL, MIQUEL 18218302 W 07/01/2008 83/2008

RAMÍREZ JIMÉNEZ, MERCEDES 43114468 W 09/01/2008 167/2008

RAMOS CARBALLAR, ALEJANDRO 43098483 W 09/01/2008 168/2008

RIERA GAYA, MATEU 18218055 P 28/12/2007 5569/2007

RIPOLL SERVERA, CATALINA 43129530 E 08/01/2008 228/2008

ROCA OLIVIERI, ESTHER MARIA 18236705 M 07/01/2008 75/2008

ROTGER ARTIGUES, SEBASTIÀ 18220971 A 11/01/2008 215/2008

SABATER SAMPOL, PAULINA 43040038 T 10/01/2008 184/2008

SAN JUAN SUREDA, PATRICIA 37334978 K 04/01/2008 55/2008

SERRA NEGRE, ANTÒNIA 18223949 Z 10/01/2008 186/2008

SERVERA FERRIOL, JOANA 18224516 Y 08/01/2008 111/2008

SERVERA SERAPIO, CATALINA MARIA 18219000 X 10/01/2008 187/2008

SITJAR FULLANA, MARIA MAGDALENA 41518767 H 08/01/2008 117/2008

SUÁREZ GÓMEZ, MARIA ÀNGELS 43050343 R 09/01/2008 161/2008

ZANOGUERA CLADERA, ANTONIA MAGDALENA 43075195 J 09/01/2008 142/2008b) Aspirants exclosos:Cognoms Nom DNI Data Núm.reg. sol•licitud- - - - -2n. Els aspirants que no han acreditat documentalment haver superat la prova de català de nivell B duran a terme aquesta prova el proper dia 14 de febrer de 2008, a les 9:30 hores a l’edifici municipal Ses Escoles, costa de Sant Salvador, s/n, d’Artà.3r. Els aspirants que hagin superat la prova de coneixements de català de nivell B duran a terme l’exercici, tipus test, de la fase d’oposició el proper dia 25 de març de 2008, a les 10:00 hores, al CP de Na Caragol, carrer de Pere Amorós, s/n, d’Artà.4t. Els aspirants que hagin superat l’exercici, tipus test, de la fase d’oposició duran a terme la prova informàtica, de la fase d’oposició, el proper dia 15 d’abril de 2008, a les 9:45 hores a l’edifici municipal Ses Escoles, costa de Sant Salvador, s/n, d’Artà.5è. El tribunal qualificador es constituirà el proper dia 25 de març de 2008, a les 9:30 hores, a les oficines de l’Ajuntament i està format pels següents membres:President: Francesc Font Molinas, lletrat.

Vocal: Mateo Llodrà Sansaloni, administratiu.

Vocal: Maria Antònia Llull Llull, administrativa.

Vocal: Francisca Palou Bernat, auxiliar administrativa i delegada sindical.

Secretària: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària de l’Ajuntament d’Artà.Artà, 4 de febrer de 2008El batleRafael Gili SastreE D I C T ERESOLUCIÓ

Expirat el termini per a la presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu per a cobrir, mitjançant el sistema de concurs oposició, quatre places d’auxiliar administratiu (3 per lliure i 1 per a persones amb discapacitat), que pertanyen a l’escala d’administració general, subescala auxiliar, enquadrades en el grup D, de conformitat amb l’establert a les bases que regeixen aquesta convocatòria,Aquesta Batlia resol:1r. Aprovar la següent llista provisional d’aspirants admesos i exclosos:

a) Aspirant admesos:Cognoms i Nom DNI Data Núm.regALCALDE ADROVER, ALEJANDRO 18221144 S 28/12/2007 5568/2007

AGUILÓ CALDENTEY, MARIA IMMACULADA 37334919 P 08/01/2008 114/2008

ALARCÓN GONZALEZ, JOSÉ 78206077 M 09/01/2008 164/2008

ALMONTE LOPEZ, MILAGROS 43192304 Y 02/01/2008 76/2008

ALZAMORA OCAÑA, CRISTINA 37339194 M 08/01/2008 116/2008

ALZAMORA TORTELL, CATALINA 37334979 E 07/01/2008 163/2008

ANDREU MORENO, ARANZAZU 41524823 W 24/12/2008 141/2008

BAUZA RIERA, JUANA MARIA 37337219 P 09/01/2008 136/2008

BERTRAN PALACÍN, CRISTINA 43171160 E 09/01/2008 159/2008

CAPO BIBILONI, MARIA DEL MAR 78214301 H 10/01/2008 185/2008

CARDELL VICH JOANA AINA 43047141 L 10/01/2008 188/2008

CASTILLO SANCHEZ, JUAN CARLOS 43090990 F 11/01/2008 219/2008

CUART GUAL, JOANA MARIA 43045238 W 08/01/2008 162/2008

DURAN PASCUAL, NUREDDUNA 43138576 Y 02/01/2008 60/2008

ESTARELLAS MELIS, MARIA 18216969 A 11/01/2008 212/2008

FUSTER CUERVO, PATRICIA 43130499 W 31/12/2007 59/2008

GARCÍA DURÁN, MARIA DEL MAR 18225031 S 10/01/2008 189/2008

GARCÍA HERNANDEZ, ALICIA 78213628 N 11/01/2008 216/2008

GINARD ALZAMORA, CATALINA 78207822 W 03/01/2008 31/2008

GIMENO CAÑAS, IMMACULADA CONCEPCIÓN 43719606 X 31/12/2007 61/2008

GRANJA CÁMARA, MARÍA TERESA 43010968 W 02/01/2008 18/2008

HERMIDA IZQUIERDO, AMELIA 43077824 C 28/12/2007 5570/2007

HERNANDEZ SANTANDREU, ANA ISABEL 41517884 D 08/01/2008 140/2008

JAUME PLANISI, MARIA TERESA 78208043 Q 02/01/2008 21/2008

LLADO FEMENIIES, FRANCISCA 41515394 A 09/01/2008 137/2008

MASCARÓ AGUDO, JUAN 18222020 V 24/12/2007 9/2008

MORAGUES POL, JORGE LUIS 43068034 M 10/01/2008 124/2008

MOYA GÓMEZ, CATALINA 42400967 K 04/01/2008 58/2008

MUNAR LLABRÉS, JULIÀ 43041217 Y 02/01/2008 10/2008

NAVARRO ESCRIBANO, MARIA PILAR 44382738 Y 11/01/2008 213/2008

NEBOT VIDAL, DIANA MARIA 18999584 C 10/01/2008 283/2008

PÉREZ CASELLAS, MARGALIDA 37339185 L 10/01/2008 183/2008

POZO GONZALEZ, JOSÉ 34068462 B 04/01/2008 56/2008

PLOMER CERDÀ, ANTÒNIA 43039444 G 09/01/2008 165/2008

PROHENS ADROVER, MARIA DEL CARMEN 41519764 A 07/01/2008 110/2008

QUETGLAS NADAL, MIQUEL 18218302 W 07/01/2008 83/2008

RAMÍREZ JIMÉNEZ, MERCEDES 43114468 W 09/01/2008 167/2008

RAMOS CARBALLAR, ALEJANDRO 43098483 W 09/01/2008 168/2008

RIERA GAYA, MATEU 18218055 P 28/12/2007 5569/2007

RIPOLL SERVERA, CATALINA 43129530 E 08/01/2008 228/2008

ROCA OLIVIERI, ESTHER MARIA 18236705 M 07/01/2008 75/2008

ROTGER ARTIGUES, SEBASTIÀ 18220971 A 11/01/2008 215/2008

SABATER SAMPOL, PAULINA 43040038 T 10/01/2008 184/2008

SAN JUAN SUREDA, PATRICIA 37334978 K 04/01/2008 55/2008

SERRA NEGRE, ANTÒNIA 18223949 Z 10/01/2008 186/2008

SERVERA FERRIOL, JOANA 18224516 Y 08/01/2008 111/2008

SERVERA SERAPIO, CATALINA MARIA 18219000 X 10/01/2008 187/2008

SITJAR FULLANA, MARIA MAGDALENA 41518767 H 08/01/2008 117/2008

SUÁREZ GÓMEZ, MARIA ÀNGELS 43050343 R 09/01/2008 161/2008

ZANOGUERA CLADERA, ANTONIA MAGDALENA 43075195 J 09/01/2008 142/2008b) Aspirants exclosos:Cognoms Nom DNI Data Núm.reg. sol•licitud- - - - -2n. Els aspirants que no han acreditat documentalment haver superat la prova de català de nivell B duran a terme aquesta prova el proper dia 14 de febrer de 2008, a les 9:30 hores a l’edifici municipal Ses Escoles, costa de Sant Salvador, s/n, d’Artà.3r. Els aspirants que hagin superat la prova de coneixements de català de nivell B duran a terme l’exercici, tipus test, de la fase d’oposició el proper dia 25 de març de 2008, a les 10:00 hores, al CP de Na Caragol, carrer de Pere Amorós, s/n, d’Artà.4t. Els aspirants que hagin superat l’exercici, tipus test, de la fase d’oposició duran a terme la prova informàtica, de la fase d’oposició, el proper dia 15 d’abril de 2008, a les 9:45 hores a l’edifici municipal Ses Escoles, costa de Sant Salvador, s/n, d’Artà.5è. El tribunal qualificador es constituirà el proper dia 25 de març de 2008, a les 9:30 hores, a les oficines de l’Ajuntament i està format pels següents membres:President: Francesc Font Molinas, lletrat.

Vocal: Mateo Llodrà Sansaloni, administratiu.

Vocal: Maria Antònia Llull Llull, administrativa.

Vocal: Francisca Palou Bernat, auxiliar administrativa i delegada sindical.

Secretària: Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza, secretària de l’Ajuntament d’Artà.Artà, 4 de febrer de 2008El batleRafael Gili Sastre