INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 29/01/2008
 

24/01/2008

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 29 de gener de 2008, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, del Reglament municipal regulador de subvencions.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del projecte de la renovació de la xarxa d’abastament, sanejament, i dotació canonades aigües pluvials, 1a fase, al nucli d’Artà.
3. Aprovació provisional, si s’escau, del Catàleg de protecció del patrimoni històric del terme municipal d’Artà
4. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà sobre la necessitat de dur a terme l’execució de la UE2 de les vigents NS per tal de donar solució als actuals problemes de circulació que pateix la zona de Na Carretó.
5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Unió Independents d’Artà referent a l’ampliació de l’escoleta de Na Caragol —centre de 0-6 anys—.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà referent a “efectuar els tràmits d’adhesió a la plataforma todoscontraelcanon.es, que dóna suport als que actuen en defensa de tota la ciutadania i insten el Govern de l’Estat perquè procedeixi a la derogació de l’Article 25 de la Llei de Propietat Intel•lectual”.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà referent a “instar la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, per part d’aquest Consistori, a descartar les alternatives de regeneració de la platja de la Colònia de Sant Pere denominades amb els núms. 0, 1, 2, 3 i 4, descrites al document Proyecto de recuperación i estabilización de la playa de la Colonia de San Pedro (TM de Artà, Mallorca) (KV Consultores, Madrid, 2007), així com la necessitat d’una regeneració i estabilització amb efectes mediambientalment, econòmicament i urbanísticament sostenibles, com la descrita sota la denominació d’Alternativa 0’ al document esmentat. Per la seva banda, l’Ajuntament d’Artà encarregarà una avaluació d’impacte ambiental pròpia al respecte”.
8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per Els Verds-Esquerra d’Artà referent a “l’Ajuntament d’Artà es posiciona en defensa de la llibertat d’expressió i del foment de l’ús de la llengua catalana i col•labora amb la campanya per fer front a la multa imposada a ACPV”.
9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2007.
10. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 24 de gener de 2008