INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban Jutge i Jutge suplent
 

23/01/2008

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABERLa convocatòria per a cobrir la titularitat de JUTGE DE PAU i JUTGE DE PAU SUPLENT


REQUISITS

- Ser espanyol.
- Ser major d’edat.
- No estar en cap de les incompatibilitats que la llei estableixi.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

- Instància i declaració jurada (es poden recollir al Jutjat de Pau i a les oficines municipals).

- Fotocòpia compulsada del DNI.


TERMINI DE PRESENTACIÓ

- Dia 7 de febrer de 2008Artà, 23 de gener de 2008