INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari
 

22/11/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de novembre de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 25 de setembre, 27 de setembre i 11 d’octubre de 2007.
2. Presa de possessió del regidor Sebastián Carrió Ginard.
3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local del 23 d’octubre de 2007, relatiu a la rectificació de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 11 de setembre de 2007 referent a la designació de les festes locals per a l’any 2008.
4. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EV/ERC, relativa a la publicació, mitjançant els Serveis de Biblioteques Municipals d’Artà, de les actes dels Plens de l’Ajuntament d’Artà i del seu enregistrament sonor.
5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EV/ERC, relativa a l’accés, per part dels regidors d’aquest consistori, a la base de dades electrònica i en línia El consultor de los ayuntamientos.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals Unió Independents d’Artà, Els Verds/ Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Popular, relativa a la violència contra la dona.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EV/ERC, relativa a traslladar al Govern de les Illes Balears l’interès, per part d’aquesta corporació municipal, de recuperar l’àmbit d’estudi i les dimensions territorials del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i Parc Natural de la Península d’Artà.
8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EV/ERC, relativa a l’inici dels estudis i els tràmits per a l’aprovació del Catàleg de camins del terme municipal d’Artà.
9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per EV/ERC, relativa a instar l’Equip de Govern municipal a la redacció d’un projecte bàsic per a la creació d’un recorregut arqueològic a la Colònia de Sant Pere, en què s’incloguin les tasques de neteja, senyalització i habilitació de l’entorn —quan s’escaigui— dels jaciments arqueològics compresos entre els que es troben a la zona de Sa Canova i Es Caló.
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre, octubre, i novembre de 2007.
11. Precs i preguntes.


El batle,Artà, 22 de novembre de 2007