INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban per a neteja i manteniment
 

12/11/2007

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar una persona a jornada sencera per a tasques de neteja i manteniment de les diferents dependències municipals per substitució de baixa maternal.

REQUISITS:
• Tenir la capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina convocat.
• Complir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B1.

ES VALORARÀ:
• Experiència en tasques de neteja.
• Resultats de la prova específica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 13 de novembre al 23 de novembre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.

Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LA LLENGUA CATALÀ I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dilluns dia 26 de novembre, a les 9 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• La prova de coneixements específics es farà dimarts dia 28 de novembre, a les 9.30 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova de nivell de coneixements específics.


Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 12 de novembre de 2007