INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban per a la contractació d'una persona per fer tasques d'obres i manteniment
 

30/10/2007

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar una persona per fer tasques d’obres i manteniment a Artà, amb la categoria d’oficial 1a, amb un contracte de relleu per cobrir la jubilació parcial de Francisco Nieto Frías fins al dia 7 de novembre de 2011.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Estar inclòs com a demandant de feina al SOIB.
• Graduat escolar o equivalent.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B1.
• Disponibilitat horària.
• Coneixement del terme municipal, sobretot d’Artà i els seus voltants.

Es valorarà:
• Experiència en un lloc de feina igual i/o similar (jardineria, llanterneria, electricitat, obra de picapedrer, etc.)
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
• Formació bàsica superior a la requerida.
• Prova de coneixements específics.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 30 d’octubre al 9 de novembre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació complementària), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimarts 13 de novembre, a les 11 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• Les proves de coneixements del terme municipal i de coneixements específics (temes relacionats amb la plaça que s’ha d’ocupar) es farà dijous 15 de novembre, a les 10 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Per a més informació, telefoneu al 971 82 95 95.

Artà, 30 d’octubre de 2007