INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban contractació treballador/a social
 

16/10/2007

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE,

BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABERQue l’Ajuntament d’Artà té previst contractar a jornada sencera un/a treballador/a social en Atenció Primària per substitució de baixa maternal.REQUISITS:• Tenir la capacitat per desenvolupar les tasques pròpies del lloc de feina convocat.

• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.

• Diplomatura en Treball Social.

• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC o equivalent)

• Carnet de conduir B1.

• Superar la prova de coneixements específics.

• Disponibilitat horària.ES VALORARÀ:• Experiència laboral en lloc de feina igual.

• Formació específica relacionada amb les tasques a realitzar.

• Prova de coneixements específics.ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:• Del 16 al 30 d’octubre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits, o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el personal funcionari que els rebi els pugui confrontar.PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:• La prova de nivell de coneixements mitjans de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar que posseeixen el nivell C de la JAC o equivalent) tendrà lloc el 5 de novembre, a les 9 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

• La prova de coneixements específics es farà dia 7 de novembre, a les 9.30 h, a l’edifici Ses Escoles.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.Artà, 16 d’octubre de 2007