INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban DUE
 

26/09/2007

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a DUE per treballar a la Residència de Persones Majors Posada dels Olors.

Tipus de contracte:
- Contracte temporal de 6 mesos de durada.
- 17 hores i ½ setmanals.

Requisits:
• Títol de DUE
• Carnet de conduir B1
• Coneixements mitjans de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC o equivalent)

Es valorarà:
• Altra formació relacionada amb el lloc de feina.
• Experiència relacionada amb el lloc de treball convocat.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 26 de setembre al 15 d’octubre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació complementària), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dia 16 d’octubre, a les 11.30 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.
• Entrevista personal es farà dia 18 d’octubre, a les 9.30 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.

Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les vacances, etc., amb les persones que acompleixin els requisits.

Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87 o 971 83 65 61.

Artà, 26 de setembre de 2007