INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 BAN CONTRACTACIÓ DE MONITOR/A PER AL PROGRAMA D'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
 

12/09/2007

Secretaria


RAFEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té prevista la contractació, per al curs escolar 2007/2008, a jornada sencera i amb horari partit, d’un/a monitor/a per al Programa d’Educació de Persones Adultes per impartir clases de català i alfabetització i fer tasques de seguiment dels cursos d’oci i temps lliure.

REQUISITS:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Diplomatura de Filologia Catalana (acreditar amb un certificat de notes).
- Carnet de conduir B-1.

ES VALORARÀ:
- Experiència en lloc de feina igual.
- Formació específica.
- Prova de coneixements específics (alfabetització i coneixement dels sistema educatiu, especialment el relacionat amb l’educació d’adults).

ENTREGA DE SOL•LICITUDS:
- De l’11 de setembre de 2007 al 25 de setembre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits o còpia dels mateixos si es porten els originals perque el funcionari que els reb els pugui confrontar.

PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
- Prova de coneixements específics: 26 de setembre, a les 9.30 h, a l’edifici municipal Ses Escoles (carretera de Sant Salvador, s/n).

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 11 de setembre de 2007