INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban terapeuta ocupacional o fisioterapeuta
 

04/09/2007

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a terapeuta ocupacional o fisioterapeuta per treballar en el Centre de Dia.

Tipus de contracte:
- Contracte temporal de 6 mesos de durada.
- 15 hores setmanals.

Requisits:.
• Títol de terapeuta ocupacional o de fisioterapeuta.
• Carnet de conduir B1.
• Coneixements mitjans de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC o equivalent).

Es valorarà:
• Altra formació relacionada amb el lloc de feina.
• Experiència relacionada amb el lloc de treball convocat.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 4 de setembre al 17 de setembre de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació complementària), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dia 18 de setembre, a les 9 h, a la sala d’actes de l’Ajuntament.


Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les vacances, etc., amb les persones que acompleixin els requisits.


Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87.

Artà, 4 de setembre de 2007