INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 31/07/2007
 

26/07/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 31 de juliol de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 16 de juny i 5 de juliol de 2007.
2. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud de bonificació de l’impost sobre instal•lacions, construccions i obres de l’expedient núm. 302/2006.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de compte corrent de crèdit.
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juny i juliol de 2007.
5. Precs i preguntes.El batle,
Artà, 26 de juliol de 2007