INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban auxiliar administratiu/va
 

28/06/2007

Secretaria

RAFAEL GILI SASTRE,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a treballador/a per realitzar tasques d’auxiliar administratiu/va, per un període de 6 mesos.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol del graduat escolar, de Formació Professional de primer grau o equivalent.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B-1.
• Superar la prova de coneixements d’informàtica.
• Superar la prova de coneixements específics.
• DNI.

Es valorarà:
• Experiència laboral com a auxiliar administratiu o similar.
• Formació específica relacionada amb les tasques a realitzar.
• Coneixements d’idiomes.
• El resultat de la prova de coneixements d’informàtica.
• El resultat de la prova de coneixements específics.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 29 de juny al 9 de juliol de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral, formació complementària i coneixements d’idiomes), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, PROVA D’INFORMÀTICA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimecres 11 de juliol, a les 9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova d’informàtica tendrà lloc dijous 12 de juliol, a les 9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova de coneixements específics (temes relacionats amb la plaça que s’ha d’ocupar) es farà divendres 13 de juliol, a les 9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.

Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les vacances, etc., amb les persones que acompleixin els requisits i que hagin superat les proves.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.

Artà, 28 de juny de 2007