INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 15/05/07
 

10/05/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 15 de maig de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions dels dies 28 de novembre de 2006, 27 de febrer i 16 de març de 2007.
2. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 30 d’abril, referent als nomenaments dels membres de les meses electorals de les eleccions locals municipals de 2007, al Parlament de la Comunitat Autònoma i als Consells Insulars.
3. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació del Pla Parcial de les parcel•les 82 i 83 del polígon 3 de la Colònia de Sant Pere.
4. Aprovació, si s’escau, de l’addenda al conveni de col•laboració entre la CAIB i l’Ajuntament per a les obres de construcció d’un centre d’educació infantil a la Colònia de Sant Pere.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de març i abril de 2007.
6. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 10 de maig de 2007