INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent
 

02/05/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 3 de maig de 2007, a les 13.30 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, del projecte de l’obra Ampliació de l’Institut d’Ensenyament Secundari Llorenç Garcias i Font i del plec de clàusules economicoadministratives, per a la seva contractació per concurs en procediment d’urgència.La batlessa,

Artà, 2 de maig de 2007