INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban Cens Electoral
 

03/04/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que des del 9 d’abril al 16 d’abril estaran exposades en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament les llistes del Cens Electoral.

Es poden presentar reclamacions en aquestes oficines únicament durant el període d’exposició al públic.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 3 d’abril de 2007