INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban contractació documentalista/auxiliar de biblioteca
 

28/03/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABERQue l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un documentalista/auxiliar de biblioteca per treballar a la Biblioteca Municipal d’Artà en substitució interina del titular actual, que ocupa la plaça de laboral indefinit, en excedència forçosa per ocupar un càrrec públic.La feina és a temps complet: 20 hores als capvespres (de dilluns a divendres, de 16 h a 20 h) i 15 hores als matins (de dilluns a dissabte, horari a convenir).REQUISITS

- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.

- Diplomatura universitària.

- Coneixements mitjans de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC).

- Aprovar les proves de biblioteconomia i d’informàtica.ES VALORARÀ:

- Títol específic de biblioteconomia.

- Experiència en un lloc de feina igual.

- Formació específica.

- Formació complementària relacionada amb les tasques que s’han de dur a terme.

- Coneixements de biblioteconomia i d’informàtica.ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM

- Del 28 de març al 17 d’abril, al Registre general de l’Ajuntament.

- Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació específica), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.PROVES DE CONEIXEMENTS I ENTREVISTA:

- La prova de coneixements mitjans de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dijous 19 d’abril, a les 9 hores, a Na Batlessa.

- La prova de coneixements bàsics d’informàtica (Word, Internet, Excel i Access) es farà dilluns 23 d’abril, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.

- La prova de biblioteconomia bàsica (el temari es podrà recollir a la Biblioteca o consultar a la pàgina web municipal) tendrà lloc dimecres 25 d’abril, a les 9 hores, a Na Batlessa.

- L’entrevista es farà dimecres 25 d’abril, a les 12 hores, a Na Batlessa.

Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 28 de març de 2007


Temari