INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 27/03/2007
 

23/03/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de març de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 30 de gener de 2007.
2. Presa de possessió del regidor Guillem Caldentey Crego.
3. Aprovació, si s’escau, de l’acceptació del llegat efectuat per Buenaventura Bordoy Blanes.
4. Requeriment d’execució i compliment de la sentència núm. 1018 de 13.12.02 de la Sala Contenciosa Administrativa.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de febrer i març de 2007.
6. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 22 de març de 2007