INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban tècnic/a en cures aux.d'infermeria/atenció sociosanitària
 

22/03/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i/o un/a tècnic/a en atenció sociosanitària per treballar a la Residència i/o al Centre de Dia municipals, per un període de sis mesos.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol en cures auxiliars d’infermeria o en atenció sociosanitària (*)
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B-1.
• DNI.

Es valorarà:
• Experiència en un lloc de feina igual i/o similar.
• Formació específica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 22 de març al 10 d’abril de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació específica), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimecres dia 11 d’abril, a les 11 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova de coneixements específics (temes relacionats amb la plaça que s’ha d’ocupar) es farà divendres 13 d’abril, a les 10 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.


(*) També es poden presentar aquelles persones que acreditin una formació mínima de 200 hores de formació relatives a auxiliars de clínica i/o auxiliars de geriatria, gericultors o treballadors familiars, segons el Decret 10/2007, de 16 de febrer, de modificació i actualització del Decret 123/2001, de 19 d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com privats, ubicats en el territori de les Illes Balears.

Aquesta formació s’ha d’acreditar mitjançant un document oficial emès per la Conselleria d’Educació i Cultura o, si s’escau, per la Conselleria de Treball i Formació.

Aquestes persones només es podran examinar en el cas de la no presentació de cap persona amb la titulació requerida en aquest ban.


Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les vacances, etc., amb les persones que acompleixin els requisits i que hagin superat les proves.


Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87 o al 971 83 65 61.

Artà, 22 de març de 2007