INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 27/02/2007
 

23/02/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 27 de febrer de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del dia 15 de desembre de 2006.
2. Aprovació, si s’escau, del Compte General del pressupost de 2005.
3. Aprovació, si s’escau, del nomenament del tresorer titular i del tresorer suplent.
4. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de febrer de 2007, referent al nomenament dels representants municipals a la Junta Rectora del Parc Natural de la Península de Llevant.
5. Aprovació, si s’escau, del Reglament municipal pel qual es regula la venda ambulant i els mercats temporals de l’Ajuntament d’Artà.
6. Aprovació, si s’escau, de la cessió dels terrenys a la Conselleria d’Educació i Cultura per construir un edifici infantil de 6 unitats per ampliar el CP Na Caragol.
7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener i febrer de 2007.
8. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 23 de febrer de 2007