INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban auxiliar infermeria
 

23/02/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a auxiliar d’infermeria per treballar a la Residència i/o al Centre de Dia municipals, per un període de sis mesos.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol d’auxiliar d’infermeria.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B-1.
• DNI.

Es valorarà:
• Experiència en un lloc de feina igual i/o similar.
• Formació específica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 26 de febrer al 19 de març de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació específica), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimecres 21 de març, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova de coneixements específics (temes relacionats amb la plaça que s’ha d’ocupar) es farà divendres 23 de març, a les 10 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.

Es crearà una borsa de feina per cobrir les baixes, les vacances, etc., amb les persones que acompleixin els requisits i que hagin superat les proves.

Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87 o al 971 83 65 61.

Artà, 23 de febrer de 2007