INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban funcionari/ària interí/ina auxiliar administratiu/iva
 

09/02/2007

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst dur a terme un nomenament de funcionari/ària interí/ina d’un/a auxiliar administratiu/iva per treballar al Departament de Cadastre municipal.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Títol del graduat escolar o equivalent.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell B de la JAC o equivalent).
• Carnet de conduir B-1.
• Coneixements d’informàtica.
• DNI.

Es valorarà:
• Experiència laboral a l’Administració.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
• Coneixements d’idiomes.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• Del 12 de febrer al 5 de març de 2007, a les oficines de l’Ajuntament.
• Juntament amb la sol•licitud, s’ha de presentar el currículum i s’han d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral, formació complementària i coneixements d’idiomes), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA, PROVA D’INFORMÀTICA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc dimecres 7 de març, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova d’informàtica tendrà lloc dilluns 12 de març, a les 9 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.
• La prova de coneixements específics (temes relacionats amb la plaça que s’ha d’ocupar) es farà dimarts 13 de març, a les 9.30 hores, a l’edifici municipal de Ses Escoles.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.

Artà, 9 de febrer de 2007