INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 30/01/2007
 

26/01/2007

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 30 de gener de 2007, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió dels dies 26 de setembre i 9 i 31 d’octubre de 2006.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la revisió de les Normes subsidiàries d’Artà.
3. Aprovació inicial, si s’escau del Catàleg de Béns Immobles.
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Pla Parcial de les parcel•les 82 i 83 del polígon 3.
5. Aprovació, si s’escau de la moció presentada per EU/EV referent a la inclusió, per part de la Demarcació de Costes de les Illes Balears, del Ministeri de Medi Ambient, del Molí d’en Regalat i els terrenys que l’envolten dins del conjunt de les possibles adquisicions de finques en el litoral del municipi, amb l’inici immediat de les negociacions amb els propietaris.
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2006 i gener de 2007.
7. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 26 de gener de 2007