INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari
 

12/12/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 15 de desembre de 2006, a les 13.15 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Aprovació, si s’escau, del plec de condicions particulars i prescripcions tècniques del concurs per a la concessió de la gestió dels serveis municipals de subministrament d’aigua potable i del manteniment de les instal•lacions i xarxes municipals d’aigua potable del nucli d’Artà, Colònia de Sant Pere, urbanitzacions Montferrutx i urbanització s’Estanyol.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni entre l’Ajuntament d’Artà i Mateu Llodrà Sansaloni, Rosa Llodrà Sansaloni, Tomás Orell Serra i Maria Danús Rayó, referent al sector 2 de les Normes subsidiàries.
3. Facultar, si s’escau, la batlessa per a la signatura de l’escriptura pública de la declaració d’obra nova de l’edifici del Teatre municipal d’Artà.
La batlessa,
Artà, 12 de desembre de 2006