INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 28/11/06
 

24/11/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 28 de novembre de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de setembre de 2006.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del pacte sobre les condicions generals de treball del personal funcionari de l’Ajuntament d’Artà.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2006.
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2006.
5. Aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel regidor d'EU/EV, relativa a les actuacions necessàries per garantir que el carrer de Ciutat, la plaça del Conqueridor i les altres vies afectades per la conversió en zona de vianants siguin, realment, zones per a vianants.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EU-EV, relativa a l’inici del procés de consolidació de l'ocupació eventual i funcionarització del personal de l'Ajuntament d'Artà.
7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’octubre i novembre de 2006.
8. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 24 de novembre de 2006