INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple 31/10/2006
 

27/10/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 31 d’octubre de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 13 de juliol, 25 de juliol i 31 d’agost de 2006.

2. Aprovació, si s’escau, del pacte sobre les condicions generals de treball del personal funcionari.

3. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de dia 9 d’octubre de 2006 de l’aprovació de l’addenda al conveni entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per a la construcció d’un centre d’educació infantil de primer cicle en la Colònia de Sant Pere.

4. Aprovació, si s’escau de l’adquisició de la finca situada en el polígon 22, parcel•la 77, per instal•lar-hi l’escola municipal d’equitació.

5. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EU/EV relativa a la dotació dels serveis de clavegueram i recepció de les urbanitzacions de s’Estanyol, Sant Pere i Betlem.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EU/EV relativa a l’aprovació urgent del Catàleg de Béns Immobles del municipi d’Artà.

7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de setembre i octubre de 2006.

8. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 27 d’octubre de 2006