INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 26/09/06
 

22/09/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 26 de setembre de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’actes de les sessions de dia 25 d’octubre de 2005 i de 9 de juny de 2006.

2. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel PSIB/PSOE sobre la gratuïtat dels llibres de text a l’ensenyament obligatori.

3. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud de subvenció per incloure en el Pla Insular d’Obres i Serveis de l’any 2007 les obres següents:
- Xarxa d’enllumenat públic a la Gran Via de la Constitució.
- Adaptació d’un local en oficines de la Policia Local i arxiu municipal.
- Reforma xarxa d’enllumenat públic al sector JM Alcover.

4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol, agost i setembre de 2006.

5. Precs i preguntes.La batlessa,
Artà, 21 de setembre de 2006