INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari
 

21/07/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 25 de juliol de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’actes de les sessions de dia 30 de maig de 2006 i de 27 de juny de 2006.

2. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EU/EV, sobre les actuacions a dur a terme per a la seguretat dels vianants a la plaça del Conqueridor i als carrers dels voltants.

3. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel regidor d’EU/EV, sobre la recepció de les urbanitzacions de Betlem, San Pedro i s’Estanyol.

4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juny i juliol de 2006.

5. Precs i preguntes.


La batlessa,
Artà, 21 de juliol de 2006