INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban auxiliars biblioteca Colònia de Sant Pere
 

01/06/2006

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar per 6 mesos, a jornada parcial (15 hores setmanals), un/a auxiliar de biblioteca per treballar a la Biblioteca Municipal de la Colònia de Sant Pere.

REQUISITS:
- Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
- Batxillerat, grau mitjà de cicles professionals o equivalent.
- Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell C de la JAC o equivalent).
- Superar la prova de coneixements específics.

ES VALORARÀ:
- Experiència en un lloc de feina igual.
- Formació específica.
- Formació bàsica superior a la requerida.
- Nivell de coneixements de llengua catalana superior al requerit.
- Prova de coneixements específics.
- Prova de coneixements d’informàtica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
- Del 31 de maig al 15 de juny de 2006, a les oficines de l’Ajuntament.
Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests si es porten els originals, perquè el funcionari que els rep els pugui confrontar.

ENTREVISTA PERSONAL I PROVA DE CATALÀ:
- Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixements): dilluns 19 de juny, a les 9 h, a na Batlessa.
- Prova de coneixements específics: dimecres 21 de juny, a les 9 h, a na Batlessa.
- Prova de coneixements d’informàtica (nivell d’usuari): dimecres 21 de juny, a les 11.30 h, a Ses Escoles.
- Entrevista personal: divendres 23 de juny, a les 9 h, a na Batlessa.


Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.

Artà, 31 de maig de 2006