INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple Ordinari 30/05/06
 

26/05/2006

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 30 de maig de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 28 de març de 2006.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’addenda del conveni entre la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’Ajuntament, per a l’ampliació de tres aules i un gimnàs al CP Na Caragol.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació del conveni col•lectiu del personal laboral.
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’abril i maig de 2006.
5. Precs i preguntes.


La batlessa,
Artà, 26 de maig de 2006