INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban cuinera
 

11/04/2006

Secretaria

MARIA FRANCESCA SERVERA PASCUAL, BATLESSA DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a cuiner/a per treballar a la Residència i/o al Centre de Dia municipals, per un període de dos mesos.

Requisits:
• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
• Certificat d’estudis primaris.
• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell A de la JAC o equivalent).
• Carnet de manipulador/a d’aliments.

Es valorarà:
• Experiència en un lloc de feina igual o similar.
• Formació específica.
• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.
• Títol d’auxiliar de clínica.

ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:
• De l’11 d’abril al 19 d’abril de 2006, a les oficines de l’Ajuntament.

PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I PROVA DE CONEIXEMENTS ESPECÍFICS:
• La prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquest nivell de coneixements) tendrà lloc divendres 21 d’abril, a les 9 hores, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• La prova de coneixements específics es farà dilluns 24 d’abril, a les 10 hores, a la Biblioteca Municipal de Na Batlessa.
• L’entrevista personal es farà a la sortida de la prova de coneixements específics. En aquesta entrevista s’hauran d’acreditar els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació), mitjançant la presentació dels documents justificatius originals o mitjançant una còpia confrontada dels originals.Per a més informació, telefonau al 971 83 51 87.

Artà, 11 d’abril de 2006