INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Bonificació del 50 % de la quota de l’IBI als titulars de famílies nombroses
 

07/03/2006

Cadastre

Us informam que, d’acord amb l’article 5 de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles (IBI), les persones titulars de famílies nombroses poden rebre una bonificació del 50 % de la quota íntegra de l’IBI. Les condicions per rebre aquesta bonificació són les següents:

- que l’immoble sigui el domicili familiar; i
- que el valor cadastral no superi els 75.000 €.

Si és així, les persones interessades podeu sol•licitar aquesta bonificació entre l’1 de gener i el 31 de març (ambdós inclosos). Per fer-ho, heu d’entregar la documentació següent a les oficines de l’Ajuntament d’Artà:

- Sol•licitud amb què es demana la bonificació.
- Fotocòpia del darrer rebut de l’impost sobre béns immobles (IBI).
- Certificat que acrediti que enguany és vigent la condició de família nombrosa.
- Qualsevol altre document que requereixi l’Ajuntament per comprovar que s’acompleixen els requisits prevists per concedir la bonificació.