INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple 23/02/06
 

21/02/2006

Secretaria


Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dijous 23 de febrer de 2006, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de les sessió de dia 1 de desembre de 2005.
2. Aprovació, si s’escau, del conveni entre l’Associació de Persones Majors de la Colònia de Sant Pere i l’Ajuntament d’Artà per a la cessió d’un solar per construir un centre social.
3. Aprovació, si s’escau, del reglament d’ús de les sales insonoritzades de l’edifici Ses Escoles.
4. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i retribucions de la batlessa.
5. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i retribucions del primer tinent de batle.
6. Aprovació, si s’escau, de les modificacions de la normativa del fòrum de participació ciutadana de la Colònia de Sant Pere.
7. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per UIA per rebutjar la violència de gènere apareguda en una pàgina web d’un partit polític.
8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de gener i febrer de 2006.
9. Precs i preguntes.


La batlessa,
Artà, 20 de febrer de 2006